o barboře

barbora jelínková * 1986

_____

je česká fotografka a výtvarnice, zabývající se uměleckou fotografií, malbou a tvorbou jí svobodnou. malba a kresba se jejím životem prolínala od útlého dětství, kdy byla žákyní umělecké školy. poté se věnovala pět let studiu na katedře mediálních studií,před jehož ukončením si jí získala fotografie,u které již zůstala.

vyniká svým identickým rukopisem, kde vnukává opravdovost, skrze jí vlastní snový pohled. přesto však s přiznáním surovostí života a esencí jemnocitu, která je nedílnou součástí každého z nás.  její tvorba je spolupráce přítomného času a vzájemného propojení spolu s portrétovanou osobou. ráda prohlubuje pocity, sahající až k vlastní entitě, pozoruje, kde končí iluze a začíná být viděna pravda vztahů a sebe samých. zachycuje především portrét širší veřejnosti a známé tváře české umělecké scény. jejím specifikem je zviditelňování dětského světa v nejjemnější podobě.

její obrazy jsou vyjádřením vnitřních pocitů, kde je hlavním sdělením ženský princip v mnoha podobách. stávají se jakýmsi vnitřním dialogem. tam, kde už fotografie jí samotné nestačí. pravidelně svou tvorbu představuje na autorských i kolektivních výstavách.

velmi intenzivně se zapojuje do charitativních projektů a neziskových aktivit, které mají významné místo v jejích osobních projektech a staly se nedílnou součástí jejího vnitřního světa.

 


„cítit,vnímat,tvořit a být.”