o barboře.

barbora jelínková * 1986

česká fotografka zabývající se uměleckou fotografií a tvorbou jí svobodnou.

vyniká svým identickým rukopisem, kde vnukává opravdovost, skrze jí vlastní snový pohled. přesto však s přiznáním surovostí života a esencí jemnocitu, která je nedílnou součástí každého z nás.

její tvorba je spolupráce přítomného času a vzájemného propojení spolu s portrétovanou osobou.

ráda prohlubuje pocity, sahající až k vlastní entitě. pozoruje, kde končí iluze a začíná být viděna pravda vztahů a sebe samých. nedovoluje si ve fotografii možnost skrytých pocitů. její touhou je vlastní vyjádření skrze uvnitřněné příběhy lidí a dětí. kdy jejím cílem je, aby fotografie probouzela k emoci. k jakési vlastní intimitě.

zachycuje především portrét širší veřejnosti a známé tváře české umělecké scény. jejím specifikem jsou fotky rodinné a zviditelnování dětského světa v nejjemnější podobě.
dále se pak velmi intenzivně zapojuje do charitativních projektů a neziskových aktivit, které mají významné místo v jejích osobních projektech a staly se nedílnou součástí jejího vnitřního světa. je autorkou úspěšného charitativního projektu “jsem kým jsem”.
jejím životem a studiem se prolínala malba a kresba. také psané slovo a literatura.

„cítit,vnímat,tvořit a být.”